Loading...
Programma seizoen 2018 – 20192018-09-06T16:13:42+00:00

Oranjekruisboekje 27e druk,  aanpassingen in het les schema

Het nieuwe Oranje Kruis Boekje is uit en alweer aan de 27e druk toe.
En zoals met iedere uitgave zijn er door wetenschappelijk onderzoek en door praktijkervaringen weer wat veranderingen gekomen o.a. bij de reanimatie.

Ook wordt er onderscheid gemaakt in drie stromingen binnen het EHBO-onderwijs

  • Eerstehulpverleners als passanten hulpverlening
  • Mantelzorg hulpverlener
  • Eerstehulpverlener op evenementen

Binnen de EHBO-vereniging geven we voornamelijk eerste hulp lessen voor passanten (of thuis) maar ook voor de mensen die voor de verenging op evenementen staan als hulpverlener proberen we extra verdiepingslessen te geven.

Een van de opvallendste verandering in de 27e druk is dat iedereen die een EHBO-diploma heeft alle slachtoffer kan helpen volwassenen, baby’s en kinderen.

Voor ons betekent dat nogal wat veranderingen. De losse module baby’s en kinderen komt te vervallen en deze wordt verweven in de overige lessen.

Wat betekent dit voor het systeem wat we nu hanteren.

Jaarlijks zullen er nu 4 lessen gevolgd moeten worden, verband en hulpmiddelen is hier nu bij gekomen.  

En er zijn geen aparte baby en kind lessen meer.

Om uw diploma geldig te houden zijn er 4 onderdelen die u jaarlijks moet volgen en één onderdeel die u iedere twee jaar moet volgen.

Daarnaast is er een extra aantekeningen wandelletsel te behalen. Die mag u volgen maar is niet verplicht voor het bijhouden van uw diploma.
Onderdelen die u jaarlijks moet volgen:

Onderdeel 1                 Reanimatie / AED

Onderdeel 2                 Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen, shock, vijf belangrijke punten,

Onderdeel 3                 Diagnoseavond – Lotus oefening

Onderdeel 4                 Verband- en hulpmiddelen, wonden, botbreuken, ontwrichtingen, kneuzing, verstuiking

Onderdelen die u eens per twee jaar moet volgen:

Onderdeel 5                 Lezing van de arts

Dit houdt in dat er in twee jaar 9 lessen gevolgd moeten worden om uw EHBO diploma geldig te houden.

Extra te behalen aantekeningen:

Onderdeel 6 (voorheen 7) Wandelletsels

Voor deze aantekening is een jaarlijkse herhaling verplicht.

Inschrijven kan op de inschrijfavond op dinsdag 4 september 2018 tussen 19.30 en 21.00 uur.
Via de mail en telefonisch vanaf 7 september 2018.

Het e-mail adres waar u zich kan opgeven is: herhalingslessenehbo@live.nl

Via de telefoon tussen 18.00 – 21.00 uur, liever niet in het weekeind
Greet Kooij 06-49227906.

Graag twee data opgeven. Bij opgeven krijg je altijd reactie terug. Geen reactie betekent dat het niet goed is gegaan. Dus niet komen op een avond als je geen reactie hebt gehad. Bij afwezigheid c.q. absentie zo spoedig mogelijk bericht naar Greet Kooij, tel. 06-49227906, of op herhalingslessenehbo@live.nl