VERLENGINGSREGLEMENT EHBO AALSMEER

Algemene procedure voor verlenging van het EHBO-diploma.

Om voor verlenging in aanmerking te komen is het vereist in twee jaar negen verplichte cursusavonden bij te wonen en te oefenen in alle vaardigheden.

De onderdelen 1, 2, 3,4 jaarlijks. En onderdeel 5 eens per twee jaar. Voor de extra te behalen aantekeningen wandelletsel onderdeel 6 voorheen 7 is een jaarlijkse herhaling verplicht. Gevolgde BHV-lessen geven geen vrijstelling voor verlenging van het diploma. Indien een cursist niet heeft aangetoond competent te zijn vindt er geen verlenging van het diploma plaats.

Elke cursist moet zich tijdig afmelden indien deze een aangemelde avond niet kan bijwonen, dit kan per e-mail of anderszins bij José Jonk.

Uitzonderlijke procedure: Indien een cursist wel aanwezig is op de les, maar door lichamelijke of geestelijke problemen niet kan deelnemen aan de vaardighedentoetsing.

De les kan gevolgd worden, maar de cursist kan niet competent worden verklaard op de aanwezigheidslijst. De instructeur vermeldt dit altijd in samenspraak met de cursist. De cursist zal de aangegeven les opnieuw moeten volgen en de vaardigheden alsnog moeten laten zien. De docent beslist over de competentie.

Uitzonderlijke procedure: Indien een cursist door lichamelijke of geestelijke problemen gedurende langere tijd niet in staat is om deel te nemen aan de vaardighedentoetsing.

De cursist dient dit tijdig aan te geven bij één van de instructeurs of bij Greet Kooij, ruim voordat het diploma verlengd moet worden. Het docenten-team zal dan kijken naar een passende oplossing.

Uitzonderlijke procedure: Optreden als lotus zonder lotus te zijn.

De cursisten mogen als lotus spelen, maar krijgen hiervoor geen stempel dat de les gevolgd is. Dit omdat de cursist niet daadwerkelijk meedraait op de diagnose-avond met de hulpverlening.