Het is niet mogelijk om zonder inschrijving binnen te lopen op een lesavond om de les te gaan volgen.
De Instructeurs zullen je niet toelaten.

Hoe gaan we inschrijven voor het lesseizoen 2021-2022

De inschrijving vindt dit jaar plaats alleen via e-mail, er is geen open inschrijfavond.

Het maximale aantal cursisten dat op 1 avond kan komen is 8 personen.

Wij vragen je om 2 voorkeur lesdatums door te geven. Deze lesdatums moeten verspreid over het seizoen zijn, om het voor José/ons mogelijk te maken iedereen zoveel mogelijk in te kunnen delen op een voor hem of haar geschikte dag. Helaas kan het altijd voorkomen dat dit niet lukt en we vragen jullie begrip hiervoor.

Als je je met meerdere personen tegelijk wilt inschrijven voor het volgen van de les, dan kan dat. Maar dit zal altijd met de 2 datums in 1 gezamenlijke mail moeten gebeuren. Anders kunnen we dit niet verwerken.

Op de website zal het rooster weer staan en dit wordt regelmatig bijgewerkt met de nog beschikbare lessen.

Verder vragen wij jullie aandacht voor het onderstaande:

Ik heb les maar een van de onderstaande punten zijn op mij van toepassing

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
    keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
  • Bent u verkouden of niest/hoest u als gevolg van hooikoorts?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Dan nemen wij als vereniging geen risico, en mag u niet komen. Geef dit dan zo snel mogelijk door José (herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl) zodat we een ander op uw plek kunnen zetten.

Deze vragen zullen altijd nogmaals bij binnenkomst gesteld worden als triage voor deelname aan de les.

Ik heb les gehad en binnen 14 dagen is covid-19 geconstateerd.

In het kader van het bron- en contactonderzoek, willen wij dit zo snel mogelijk weten zodat wij de medeleerlingen en instructeurs van die lesavond kunnen inlichten. Zodat zij de nodige stappen kunnen nemen.

Ik zit in een risicogroep en nu?

Als je in een risicogroep zit, of om andere persoonlijke reden niet de lessen kan volgen, laat dit dan weten aan het bestuur. Zodat wij een passende oplossing kunnen vinden.

Het e-mail adres waar u zich kan opgeven is: herhalingslessenehbo@live.nl

Via de telefoon tussen 18.00 – 21.00 uur, liever niet in het weekeind
José Jonk 06-49227906.

Graag 2 voorkeur lesdatums door te geven. Deze lesdatums moeten verspreid over het seizoen zijn.

Bij opgeven krijg je altijd reactie terug met de datum waarop je bent ingeschreven. Geen reactie betekent dat het niet goed is gegaan, maar geef José even de tijd om het te verwerken.

Dus niet komen op een avond als je geen reactie hebt gehad. Bij afwezigheid c.q. absentie zo spoedig mogelijk bericht naar José Jonk, tel. 06-49227906, of op herhalingslessenehbo@live.nl

Het is niet mogelijk om zonder inschrijving binnen te lopen op een lesavond om de les te gaan volgen.
De Instructeurs zullen je niet toelaten.