Sigrid Hoogendoorn-Arendse
P.F. von Sieboldlaan 43
1431 KG AALSMEER
Tel: 0297-331260
E-Mail : secretariaat@ehboaalsmeer.nl

voorzitter
Michel Vreken
Tel: 0297-341971

secretaris
Sigrid Hoogendoorn- Arendse
Tel: 0297-331260

penningmeester
Thecla de Jongh
Tel: 0172-539733

Petra Post

Thea Jongkind
Tel: 0297-343245

Karin Verberne
Tel: 06-11440866

Linda van Veen
Tel: 0297-331853

Rieky van Boxel

Erik Raket

 

Sigrid Hoogendoorn-Arendse
E-mail: ehboaalsmeer@ehboaalsmeer.nl

Michel Vreken
E-mail: redactieplasma@ehboaalsmeer.nl

José Jonk:  06- 49227906
van 18.00 uur tm 21.00 uur

E-mail: herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl

E-Mail: opleiding@ehboaalsmeer.nl

E-Mail: evenementen@ehboaalsmeer.nl

EHBO aanvragen dient u via het aanvraag formulier te doen.

EHBO aanvraag

Alle vragen en aanvragen omtrent post aanvragen dienen gedaan te worden op onderstaand adres.

En niet bij het secretariaat !

Aanvragen dienen 8 weken van te voren worden aangevraagd

E-Mail: evenementen@ehboaalsmeer.nl

EHBO aanvragen dient u via het aanvraag formulier te doen.

EHBO aanvraag